ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL – HŘBITOV | LETOVICE

2019

  • Team: Magdaléna Buzová, Pavel Hodek, David Menšík, Petr Skrušný
  • Vizualizace: Magdaléna Buzová, David Menšík
  • Fotografie: David Menšík, Petr Skrušný (letecká)
  • Autor: David Menšík
  • Spolupráce: Menšík Skrušný, spol. s r.o.

Zadáním tohoto nelehkého architektonického a krajinářského úkolu, byla analýza historické části Letovického hřbitova a celková koncepce řešení všech čtyř částí tohoto rozsáhlého hřbitovního areálu na příkladu nejstarší hřbitovní části. Velmi složité bylo určení a tvorba systému samotného přístupu k této zakázce, jelikož se jedná o pietní místo, které se bude přetvářet skrze časovou osu mnoha generací obyvatel města.

Bylo nám proto jasné, že se nemůže jednat o pouhé technické výkresy související s daným problémem, ale že musí být nabízená řešení aplikovatelná na širokou škálu, v širokém časovém horizontu. Rozhodli jsme se proto, že musíme vytvořit manuál v podobě knihy, která bude v první části analyzovat areál, krátce hovořit o historii místa, fotograficky mapuje veškeré osy systému, pracovat se statickými posudky nevyhovujících hřbitovních zdí, nalezne místa s potencionálem a lokalizuje nejen problémy nacházející se v historické části hřbitova, ale opakující se v celém areálu.

V části druhé pak na základě analýz vytváří systém využitelných volných míst, varianty hřbitovních komunikací na základě prostorových a finančních možností, řešení staticky, ale i ideově nevyhovujících částí hřbitova, veškerý požadovaný i námi navrhovaný mobiliář, nové odpočinkové parkové prostory, nová řešení obvodových i vnitřních hřbitovních zdí s citlivým kontextem přesunu náhrobků, nové náhrobky zanedbaných hrobů, monumenty na střetu os, nové vstupní prostory s branou, nové využití objektu bývalé márnice, úpravy hřbitovní vegetace a to vše s univerzální aplikací na celý areál, která může být dle různých rozpočtových plánů rozdělena do mnoha etap.

Toto řešení umožňuje oproštění od konkrétních řešení problémů, které mohou být zpracovány i v horizontu desítek let a umožňuje vedení města nahlédnout na možná řešení a důležité body, které mohou být později na základě výběrových řízení jednotlivě zpracovány. Tomu napomáhá i variantní přístup, který umožňuje soustředění na nejpalčivější problémy hřbitova a seskupení dalších úprav do pozdějších etap. Kniha navíc u každého řešení nabízí vizualizace, které širší veřejnosti přiblíží možnou podobu všech vzniklých návrhů a připomenou, že malé úpravy a citlivý přístup mohou výrazně změnit tvář tohoto místa, které by mělo být důstojnou pietou, která přetrvává skrz generace.

Takový přístup si žádal dlouhé soustředění, mnoho výjezdů, fotografií, konzultací se specialisty a práci velkého týmu. Naše kancelář se navzdory faktu, že zadáním bylo pouze mechanické zpracování nejpalčivějších problémů rozhodla, kvůli neuvěřitelnému charakteru tohoto pietního místa obklopeného krásnými monumenty historie Letovic, neuvěřitelným výhledům a sousedství s kostelem Sv. Prokopa, zpracovat celé zadání ve velkorysé podobě již zmiňované knihy, která bude nabídne pomocnou ruku při rozvoji a udržování tohoto jedinečného místa.