MĚSTSKÁ BRÁNA | OSTRAVA – BISKUPSKÁ

2017

  • Team: Pavel Hodek, David Menšík, Lenka Lackovičová, Zuzana Lamačková
  • Vizualizace: David Menšík
  • Spolupráce: Menšík Skrušný, spol. s r.o.
  • Investor: Ostrava – Město

Zadáním soutěže bylo navrhnout polyfunkční bytový dům, který se nachází na parcelách ohraničených ulicemi Biskupská, Klášterní a 28. Října. Celý koncept našeho řešení vychází z plnění významného úkolu budovy, kterým je vytvoření městské brány do historického jádra.

Hmota budovy zcela doplňuje blok budov, přemosťuje i pracuje s kolektorem a začleňuje jej do modulace fasád. Vytváří na nárožích budovy pomocí práce s terasami a lodžiemi pomyslné věže, značící přechod do centra města.

Nejen hmota budovy, ale i její forma a výraz ucelují lokalitu s unikátní různorodostí. Vertikální a tektonická fasáda bytových podlaží budovy pracuje s odkazem fasád historizujících bytových domů v blízkém sousedství. Ve stejném duchu reagují na moderní budovy horizontální pásy fasády i dvoupodlažní parter, který se od zbytku budovy odlišuje sčítáním modulace a změnou na horizontální členění. Tento racionální výraz budovy podporuje i dnes nezvyklá práce s materiály. Budova namísto kamene či jiných nákladných obkladů, využívá technik práce s omítkou, které jsou pro tvorbu historizujících domů na našem území typické. Tektoniku podporující horizontální pásy jsou zdůrazněné hrubou nahazovanou omítkou. Na zbytku budovy je použita kvalitní hlazená omítka. Odlišení parteru je akcentováno tmavě zeleným patinovaným nátěrem, který vyzdvihuje provedení všech detailů v bronzovém odstínu. Budovu, s tak jednoduchým výrazem, doplňují detaily vyzdvihující její samotnou podstatu. Netradičně členěné zábradlí, evokující bytové domy milánské post-moderny, bronzové písmo nápisů pro obchodní parter, umělecky ztvárněné větrací mřížky do prostor kolektoru, odlité kopie reliéfních soch ikonické ostravské architektury nad vstupy do budovy a textilní markýzy parteru jsou jedny z nich.

Dle zadání soutěže se v prvním nadzemním podlaží nachází obchodní prostory s vlastním hygienickým zázemím, vstupy do komunikačních jader budovy, shromažďovací prostory se schránkami, kočárkárny, úklidové místnosti a prostory navazující na park ve vnitrobloku. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází variabilní kancelářské prostory různých velikostí s vlastním hygienickým zázemím, kuchyňkami a recepcemi. Ve třetím až pátém nadzemním podlaží se nachází byty s dispozicí 1+KK a 2+KK s výjimkou nejlépe situovaných nárožních bytů 3+KK. V šestém a sedmém nadzemním podlaží se nachází mezonetové byty převážně dispozice 3+KK s vnitřním prefabrikovaným točitým schodištěm, rozšířené o rozlehlé terasy a v některých případech i zimní zahrady. Všechny byty se řídí základními principy, umisťování hygienických a kuchyňských jader do středů dispozic společně se šachtami, což umožňuje maximální využití fasád. Parkování je zajištěno pomocí prostorově šetrného systému automobilového výtahu a zakladačů ve druhém podzemním podlaží. Parkování v prvním podzemním podlaží je umístěno pouze pod plochou vnitrobloku. Pod budovou se v tomto podlaží nachází sklady pro obchodní parter, technické místnosti a sklepní kóje pro každý z bytů.