Rezidence Zlatá Pole I. Etapa | Letovice

2022

  • Team: Magdaléna Buzová, Pavel Hodek, David Menšík, Iveta Mlčáková, Martin Novák, Nguyen Viet Phuong, Radek Prokop, Barbora Sedláčková Petr Skrušný Ml., Petr Skrušný St., Veronika Tesařová, David Werner
  • Fotografie: David Menšík
  • Autor: David Menšík
  • Spolupráce: Menšík Skrušný, spol. s r.o.
  • Návrh zeleně: Tereza Vařejková
  • Dopravní řešení: Martin Novák
  • Dodavatel stavby: Architektonika 3000, spol. s r.o.

„Druhá rezidenční urbanistická zakázka a první vlastní developerský záměr na kterém jsme strávili pět let existence naší kanceláře. Měli jsme možnost vyzkoušet si na vlastní kůži pozici, která musela skloubit zodpovědnost vize architekta a zachovat černá čísla rozpočtu developera. To nás z hlediska pochopení obou řemesel posunulo dál než jakékoliv předchozí zadání. Ve stanovené situaci územní studie jsme navrhli přepis okolní architektury do jednotného celku. V zástavbě se zrcadlí jak řádkový urbanismus panelové zástavby, tak fasádní přepis městského bloku. Vznikli tak čtyři pětipodlažní bytové domy ve dvou blocích. Zatímco zvenku domy v detailech odkazují na historii své typologie, tak ve společných prostorech domu jsme našli odvahu použít živější prvky propojující brněnskou modernu s racionální živostí. Díky jednotnému pracovnímu kolektivu jsme celý záměr se zrealizovali za ceny, díky kterým jsme mohli nabídnout i obyvatelům menších měst kvalitu, která se do té doby vyskytovala převážně v metropolích. Od arkýřů, velkých hliníkových oken, přes hluboké lodžie či zábradlí z pásoviny až po terazzové schodiště, obložky, zaoblené rožky a lakované dveře – vše bylo navrženo tak, aby si zachovalo důstojnost a naše dobré jméno po generace…“

Návrh zástavby bytových domů modifikoval územní studii ateliéru KT architekti a vytvořil tak řádkovou zástavbu bytových domů s orientací Východ/Západ, navazující na charakter urbanismu dané lokality. Tento prostorový systém dal vzniknout čtyřem bytovým domům, z nich každý je rozdělen na dva celky se samostatným vstupem. Mezi domy se nachází široká pěší zóna oddělená od silniční komunikace, podílející se tak na kvalitních veřejných prostorech. Tyto pěší zóny tvoří osové průchody do nové oblasti a umožňují pohodlný přístup do bytových domů jak pro obyvatele oblasti, tak pro požární jednotky. Pěší komunikace je, také z důvodu zachování soukromí přízemních bytů s před-zahrádkou, doplněna o stromořadí kultivaru javorů.

Prostorový výraz budovy byl již od počátku zaměřen na rozmělnění velké hmoty sousedících bytových celků a zdůraznění významných částí objektu. Z přístupových komunikací zdůrazňuje vstupy do budovy, a tvoří stříšku pro nájemníky, arkýř vystupující do prostoru ulice. Velká snaha byla vynaložena na narušení stereotypu jinak tradičně slepých modulových stěn severních a jižních stran objektů. Na jejich místě vzniká rizalit jehož hmota, znázorňující počátek příčných ulic a pěších zón, je podpořena lodžiemi s navazujícími balkony ve vyšších podlažích. Ty dorovnávají hmotu arkýřů nad vstupy do budovy a formují tak ucelený obvod předstupujících částí budovy. Na straně východní, orientované do zahrad a prostranství pro pěší, je užit formálnější rastr balkonů v posledních dvou podlažích. Ten tak navazuje na předstupující lodžie, a uzavírá tak věnec předsazených konstrukcí.

Objekty mají pět podlaží, z nichž jedno je o půl podlaží zapuštěno do země. To umožňuje přímé osvětlené prostory kójí, technických místností a nájemních sklepů a zároveň zvyšuje parapety přízemního podlaží do ideální výšky pro zajištění soukromí. Všechna podlaží jednoho celku, čítajícího 6 bytů na jedno podlaží, obsluhuje centrálně umístěné komunikační jádro s přímým schodištěm osvětleným podélným zrcadlem.

Výrazově objekty odráží vnitřní modulární členění budovy. Západní přístupová fasáda je brána jako reprezentativnější a proto ji zdobí, kromě menších sklepních otvorů, převážně velká chicagská okna. Ta jsou například v případě rizalitu zdůrazněna sníženým parapetem. Východní fasáda má pravidelnější “vnitro-blokový” rastr dvoukřídlých oken, ve vyšších podlažích jsou použita i okna francouzská s přístupem na balkon. V prvním podlaží jsou užita dvoukřídlá francouzská okna otevírající se do zahrad. Fasáda tak odráží i ekonomické rozdělení bytových jednotek z hlediska vertikální skladby.

Materialita domů vychází, jako ve většině našich projektů, z odrazu tradiční bytové předválečné architektury. První podlaží odděluje od zbytku domu hlazená omítka, kontrastně zdůrazňující vůči hrubé nahazované omítce význam této části budovy. Veškeré detaily fasád, včetně okenních rámů a zábradlí, jsou pak provedeny v mosazném odstínu champagne, dotvářejícím atmosféru celé oblasti. Kvalita materiálů se měla odráží i ve veřejných prostranstvích, kde je užito dlažby ze štípaných žulových kostek.